Компанія ТОВ-НПП «Укргазгеоавтоматика» завершила комплекс робіт «під ключ» із Реконструкції автоматизованих систем керування технологічним процесом на УПГ №1, №2 та №3 Кобзівського ГКР.

Загальна структура впроваджуваного комплексу АСК ТП кожного УПГ включає в себе наступний функціонал:

· автоматичне  керування  основним  та  допоміжнім  обладнанням  згідно  з  заданим технологічним режимом;

· контроль  фактичного  технічного  стану  і  надійності  основного  і  допоміжного обладнання УПГ;

· аварійний захист технологічного обладнання на всіх режимах його роботи;

· автоматичне регулювання технологічних параметрів УПГ;

· дистанційне керування технологічним обладнанням за командою оператора;

· контроль,  реєстрацію  та  відображення  всіх  видів  оперативної  та  ретроспективної інформації з УПГ

Реалізація проектних рішень передбачала модернізацію «середнього» та «верхнього» рівня  комплексу АСК. В результаті, комплексом робіт охоплено наступне:

· Розробка КД, експлуатаційної документації комплексу АСК ТП;

· Демонтаж існуючих шаф АСК ТП та щитів керування технологічними підігрівачами;

· Демонтажно-монтажні роботи з прокладання кабельно-провідникової продукції  та облаштування операторних УПГ №1, №2 та №3.

· Виробництво, монтаж та налагоджування Шаф контролю та управління ШКУ (3 од.) та Шаф управління підігрівачем ШУП (2од) на базі контролерів SIMATIC S7-1500 та SIMATIC S7-1200 відповідно;

· Розробка  програмного забезпечення під кожний об’єкт із візуалізацією процесів та функціями ручного керування за допомогою АРМ оператора та сенсорних панелей;

· Інтеграція існуючих систем РВНС в алгоритм впроваджуваної АСК ТП;

· Пусконалагоджування систем та введення об’єктів в експлуатацію.

Проведення робіт з реконструкції проводилось при безперервному технологічному режимі роботи УПГ.

АСК  ТП даних об’єктів розроблено за модульною структурою  з  використанням  програмно-апаратних  засобів та елементів виробництва провідних світових компаній в галузі автоматизації таких як Siemens AG таWeidm?ller.


Направления деятельности
Автоматизация

 

Разработка и внедрение комплекса программно-технических средств автоматических систем управления промышленными объектами и технологическими процессами.

 

Лабораторные исследования

 

Лаборатория эколого-геохимических исследований ООО-НПП "Укргазгеоавтоматика" аттестована ГП "Харьковстандартметрология" на право проведения измерений в сфере действия государственного метрологического надзора.

 

Системы безопасности

 

Наше предприятие специализируется на разработке интегрированных систем пожарной сигнализации и газового пожаротушения, а также систем контроля доступа.                  

 
Сервисный центр

 

Сервисный центр предприятия обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования, систем автоматизации и программного обеспечения.

Приборостроение

 

С 2001 года наше предприятие занимается разработкой и производством средств измерительной техники, электронного оборудования для автоматизации производства.

 

 

 

 

 

Поставка оборудования

 

Наше предприятие ведущий поставщик продукции для

автоматизации.

 

 

Геологические исследования

 

Стратегическим направлением деятельности предприятия является выполнение комплекса геологических, гидрогеологических, геохимических, геофизических и экологических работ.а.

 
Реконструкция «под ключ» коммерческих узлов учета природного газа

 

ООО-НПП «Укргазгеоавтоматика» создает новые и реконструирует существующие узлы коммерческого учета природного газа согласно действующего ДСТУ ГОСТ 8.586.(1-5) 2009 (ИСО 5167-1 2003).

 

 

Инженерно-геодезические работы

 

С 2005 года специалисты нашего предприятия выполняют весь комплекс топографо-геодезических изысканий и картографических работ.