В червні 2017р. ТОВ-НПП «Укргазгеоавтоматика» виконало облаштування Шебелинського ГКРавтоматизованою системою керування режимами роботи малодебітних свердловин УКПГ №11.

Метою впровадження системи автоматизації полягала в зменшенні витрат на обслуговування свердловин (поточні, капітальні ремонти, роботи з інтенсифікації) та отримання додаткового видобутку вуглеводнів за рахунок підвищення ефективності експлуатації свердловин.

Впровадження системи досягнуто за допомогою:

- організації роботи малодебітних свердловин за методом періодичних відборів газу;

- оперативного надання змінному оператору УКПГ поточної інформації про хід технологічного процесу;

- дистанційне надання засобами GSM-зв’язку до диспетчерського пункту (ДП) поточної інформації про хід технологічного процесу;

- можливість дистанційного керування технологічним процесом з ДП;

- забезпечення надійної та безперервної роботи обладнання УКПГ  №11;

- зниження витрат на збирання та обробку даних;

Вище наведене реалізовано за рахунок:

- оптимального керування технологічними процесами;

- забезпечення якісних перехідних процесів регульованих технологічних параметрів;

- спрощення обслуговування АСК ТП УКПГ  №11;

- модульної структури АСК ТП УКПГ №11  з використанням програмно-апаратних засобів на базі контролерів SIMATICS7-1200, які відповідають вимогам відкритості, стандартизації, уніфікації рішень, масштабованості, тиражування;

- підвищення загального рівня автоматизації об'єктів.

Впровадження АСК ТП УКПГ №11 проходило  за наступними стадіями та етапами:

· розробка технічних рішень та технічного забезпечення;

· розробка інформаційного та математичного забезпечень АСК ТП УКПГ №11 ;

· розробка програмного, організаційного та метрологічного забезпечень АСК ТП УКПГ №11 ;

· розробка експлуатаційної документації на АСК ТП УКПГ №11.

· монтаж комплексу технічних засобів системи;

· виготовлення КТЗ АСК ТП УКПГ №11;

· розробка програм та методик попередніх та приймальних випробувань;

· попередні випробування на стенді Розробника;

· коригування технічної документації за результатами попередніх випробувань;

· виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

· проведення навчання обслуговуючого персоналу;

· проведення попередніх випробувань АСК ТП УКПГ №11 на об’єкті та уведення в дослідну експлуатацію;

· проведення дослідної експлуатації АСК ТП УКПГ №11 протягом 72 годин безперервної роботи;

· коригування інформаційного, програмного забезпечення, технічної та експлуатаційної документації за результатами дослідної експлуатації;

· підготовка та проведення приймальних випробувань;

· здача АСК ТП УКПГ №11 замовнику.
Направления деятельности
Автоматизация

 

Разработка и внедрение комплекса программно-технических средств автоматических систем управления промышленными объектами и технологическими процессами.

 

Лабораторные исследования

 

Лаборатория эколого-геохимических исследований ООО-НПП "Укргазгеоавтоматика" аттестована ГП "Харьковстандартметрология" на право проведения измерений в сфере действия государственного метрологического надзора.

 

Системы безопасности

 

Наше предприятие специализируется на разработке интегрированных систем пожарной сигнализации и газового пожаротушения, а также систем контроля доступа.                  

 
Сервисный центр

 

Сервисный центр предприятия обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования, систем автоматизации и программного обеспечения.

Приборостроение

 

С 2001 года наше предприятие занимается разработкой и производством средств измерительной техники, электронного оборудования для автоматизации производства.

 

 

 

 

 

Поставка оборудования

 

Наше предприятие ведущий поставщик продукции для

автоматизации.

 

 

Геологические исследования

 

Стратегическим направлением деятельности предприятия является выполнение комплекса геологических, гидрогеологических, геохимических, геофизических и экологических работ.а.

 
Реконструкция «под ключ» коммерческих узлов учета природного газа

 

ООО-НПП «Укргазгеоавтоматика» создает новые и реконструирует существующие узлы коммерческого учета природного газа согласно действующего ДСТУ ГОСТ 8.586.(1-5) 2009 (ИСО 5167-1 2003).

 

 

Инженерно-геодезические работы

 

С 2005 года специалисты нашего предприятия выполняют весь комплекс топографо-геодезических изысканий и картографических работ.